Website này cần sử dụng Javascript thì mới có thể hoạt động được. Vui lòng bật Javascript để có thể sử dụng đầy đủ tất cả các tính năng!
Bảng xếp hạng TOP đại gia | MTASA.VN
Bảng Xếp Hạng
Nếu bạn không muốn tên của mình xuất hiện trên BXH, vào game ấn tổ hợp phím ALT + Q > cài đặt của bạn và tắt hiển thị trên BXH
TOP Tên nhân vật Tổng tiền hiện có Số giờ chơi Trạng thái
1 TuanDrai $ 89 Triệu 604 Offline
2 Vinh $ 51 Triệu 314 Offline
3 Kind $ 40 Triệu 1106 Offline
4 Tam Ho $ 29 Triệu 104 Offline
5 Cari Ga $ 26 Triệu 63 Offline
6 MinhLy $ 24 Triệu 220 Offline
7 KeDyKhanh $ 24 Triệu 425 Offline
8 Le Tomy $ 23 Triệu 36 Offline
9 NamMo PhoPho $ 22 Triệu 61 Offline
10 Phil Tran $ 19 Triệu 90 Online
11 Ms Hanhh $ 17 Triệu 141 Offline
12 Seth Sama $ 16 Triệu 5 Offline
13 TTG Shop $ 16 Triệu 101 Offline
14 No Name $ 15 Triệu 193 Offline
15 Emperor $ 14 Triệu 222 Offline
16 Niseno Kiseki $ 14 Triệu 127 Offline
17 Sven $ 14 Triệu 500 Offline
18 Sten Yuru $ 12 Triệu 15 Offline
19 Byn DJ $ 12 Triệu 110 Offline
20 TaoDap MayNe $ 11 Triệu 202 Offline
21 Huy HolyGod $ 11 Triệu 101 Offline
22 Blue Angel $ 10 Triệu 115 Offline
23 The Skull $ 10 Triệu 83 Offline
24 Bun Ryo $ 10 Triệu 107 Offline
25 Liem TD $ 10 Triệu 15 Offline
26 GaConLonTon $ 10 Triệu 731 Offline
27 Nguyen Su $ 10 Triệu 75 Offline
28 Bao HenTai $ 10 Triệu 71 Offline
29 Mai Son $ 10 Triệu 934 Offline
30 Longg Nguyenn $ 10 Triệu 195 Offline
31 The Athena $ 9 Triệu 50 Offline
32 TaoTen Thuann $ 9 Triệu 61 Offline
33 Nhan Ma $ 9 Triệu 313 Offline
34 Rikko Tuan $ 9 Triệu 60 Online
35 Benzinzio Potato $ 9 Triệu 10 Offline
36 SuBinK Monter $ 9 Triệu 100 Offline
37 CNPQ $ 8 Triệu 200 Online
38 Ban TuToi $ 8 Triệu 59 Offline
39 Khai le $ 8 Triệu 585 Offline
40 Ba Thuan $ 8 Triệu 147 Offline
41 Rin Rin $ 8 Triệu 40 Offline
42 Sunny Lovely $ 7 Triệu 19 Offline
43 CAT $ 7 Triệu 134 Offline
44 Chien Lang $ 7 Triệu 115 Offline
45 Suc Moi $ 7 Triệu 92 Offline
46 Zelds Senpai $ 7 Triệu 53 Offline
47 Thai Hien $ 7 Triệu 104 Offline
48 TeTaiGaMai LaThgThai $ 7 Triệu 71 Offline
49 Robert vlt $ 7 Triệu 83 Offline
50 Ari Galaxy $ 7 Triệu 31 Offline
51 Ngoc Son $ 6 Triệu 34 Offline
52 Minh Hai Nao $ 6 Triệu 218 Offline
53 Quan Choe $ 6 Triệu 21 Offline
54 Linh BlaBla $ 6 Triệu 258 Offline
55 KiD Legendary $ 6 Triệu 55 Offline
56 Duy DJ $ 6 Triệu 51 Offline
57 Yui Hatano $ 6 Triệu 164 Offline
58 PhucXO OX $ 6 Triệu 24 Offline
59 JrBin $ 6 Triệu 146 Offline
60 Mons Jojii $ 6 Triệu 28 Offline
61 Levi Miller $ 6 Triệu 27 Offline
62 Mr Phu $ 5 Triệu 50 Offline
63 Yami $ 5 Triệu 206 Offline
64 Anh Tuan $ 5 Triệu 5 Offline
65 Kien MaTau $ 5 Triệu 147 Offline
66 SCVG TusSoo $ 5 Triệu 51 Offline
67 Truong Khang $ 5 Triệu 128 Offline
68 XIIT Producer $ 5 Triệu 19 Offline
69 TienLa PhuDu $ 5 Triệu 10 Offline
70 Adam Leavin $ 5 Triệu 199 Offline
71 DJ Sodaa $ 5 Triệu 34 Offline
72 Bao Khanh $ 5 Triệu 19 Offline
73 Haooo Cute $ 5 Triệu 14 Offline
74 Nude Save $ 5 Triệu 19 Offline
75 TranNguyen NgocKhoa $ 5 Triệu 17 Offline
76 Trieu Du $ 5 Triệu 58 Offline
77 Boy Boy $ 5 Triệu 255 Offline
78 Vu Hoangne $ 4 Triệu 500 Offline
79 BON BON $ 4 Triệu 49 Offline
80 Kid $ 4 Triệu 5 Offline
81 TrumDaNang $ 4 Triệu 372 Offline
82 Hung Kevin $ 4 Triệu 40 Offline
83 Shinn Vape $ 4 Triệu 296 Offline
84 Emngyeuoi $ 4 Triệu 702 Offline
85 Dragon Legends $ 4 Triệu 271 Offline
86 Huu Toan $ 4 Triệu 201 Offline
87 Chen Xiao $ 4 Triệu 51 Offline
88 Tam CaRot $ 4 Triệu 158 Offline
89 AnhLa VoDich $ 4 Triệu 30 Offline
90 King $ 4 Triệu 421 Offline
91 Ba Huy $ 4 Triệu 101 Offline
92 Riley $ 4 Triệu 318 Offline
93 Thanh Tam $ 4 Triệu 165 Offline
94 KhongSo Vk $ 4 Triệu 8 Offline
95 Mixi Gamginh $ 4 Triệu 11 Offline
96 Tan Thinh $ 4 Triệu 39 Offline
97 NPV Saitama $ 4 Triệu 48 Offline
98 Huy Thuc $ 4 Triệu 107 Offline
99 Thuan Ba $ 3 Triệu 54 Offline
100 Ruud Gullit $ 3 Triệu 18 Offline