Website này cần sử dụng Javascript thì mới có thể hoạt động được. Vui lòng bật Javascript để có thể sử dụng đầy đủ tất cả các tính năng!
Bảng xếp hạng TOP đại gia | MTASA.VN
Bảng Xếp Hạng
Nếu bạn không muốn tên của mình xuất hiện trên BXH, vào game ấn tổ hợp phím ALT + Q > cài đặt của bạn và tắt hiển thị trên BXH
TOP Tên nhân vật Tổng tiền hiện có Số giờ chơi Trạng thái
1 HT Binh $ 108 Triệu 430 Offline
2 Vinh $ 51 Triệu 314 Offline
3 JuBin $ 51 Triệu 100 Offline
4 Kind $ 41 Triệu 1108 Offline
5 Khong SauRang $ 34 Triệu 806 Offline
6 Niseno Kiseki $ 31 Triệu 218 Offline
7 Ka Nhoz $ 27 Triệu 138 Offline
8 KeDyKhanh $ 24 Triệu 425 Offline
9 Emperor $ 23 Triệu 255 Offline
10 Le Tomy $ 23 Triệu 36 Offline
11 NamMo PhoPho $ 22 Triệu 62 Offline
12 MinhLy $ 22 Triệu 200 Offline
13 Ms Hanhh $ 20 Triệu 145 Offline
14 TTG Shop $ 20 Triệu 106 Offline
15 Rona do $ 20 Triệu 159 Offline
16 Ye Chan $ 19 Triệu 172 Offline
17 Chien Lang $ 18 Triệu 140 Offline
18 Rikko Tuan $ 18 Triệu 63 Offline
19 JrBin $ 16 Triệu 146 Offline
20 Seth Sama $ 16 Triệu 5 Offline
21 No Name $ 15 Triệu 193 Offline
22 Suc Moi $ 14 Triệu 155 Offline
23 Emngyeuoi $ 13 Triệu 701 Offline
24 NyCo NhiLe $ 12 Triệu 59 Offline
25 Sten Yuru $ 12 Triệu 15 Offline
26 Sven $ 12 Triệu 500 Offline
27 Byn DJ $ 11 Triệu 112 Offline
28 TaoDap MayNe $ 11 Triệu 201 Offline
29 Huy HolyGod $ 11 Triệu 101 Offline
30 Blue Angel $ 10 Triệu 115 Offline
31 Bun Ryo $ 10 Triệu 107 Offline
32 Liem TD $ 10 Triệu 16 Offline
33 LVD Dung $ 10 Triệu 425 Offline
34 Nguyen Su $ 10 Triệu 75 Offline
35 Bao HenTai $ 10 Triệu 71 Offline
36 Mai Son $ 10 Triệu 935 Offline
37 Zeros $ 10 Triệu 202 Offline
38 Longg Nguyenn $ 10 Triệu 196 Offline
39 NGUYEN DANG $ 10 Triệu 42 Offline
40 The Athena $ 9 Triệu 50 Offline
41 TaoTen Thuann $ 9 Triệu 61 Offline
42 Nhan Ma $ 9 Triệu 313 Offline
43 Tai FAT $ 9 Triệu 25 Offline
44 Benzinzio Potato $ 9 Triệu 10 Offline
45 TeTaiGaMai LaThgThai $ 8 Triệu 60 Offline
46 Yami $ 8 Triệu 223 Offline
47 Ba Thuan $ 8 Triệu 148 Offline
48 Ban TuToi $ 8 Triệu 59 Offline
49 Khai le $ 8 Triệu 585 Offline
50 Tam CaRot $ 8 Triệu 160 Offline
51 Rin Rin $ 8 Triệu 40 Offline
52 Sunny Lovely $ 7 Triệu 19 Offline
53 CAT $ 7 Triệu 134 Offline
54 Zelds Senpai $ 7 Triệu 53 Offline
55 Thai Hien $ 7 Triệu 104 Offline
56 Tokuda $ 7 Triệu 212 Offline
57 Robert vlt $ 7 Triệu 83 Offline
58 Ari Galaxy $ 7 Triệu 31 Offline
59 Ngoc Son $ 6 Triệu 34 Offline
60 Minh Hai Nao $ 6 Triệu 218 Offline
61 Quan Choe $ 6 Triệu 21 Offline
62 Linh BlaBla $ 6 Triệu 258 Offline
63 Yui Hatano $ 6 Triệu 157 Offline
64 Khanh Bear $ 6 Triệu 43 Offline
65 KiD Legendary $ 6 Triệu 55 Offline
66 Duy DJ $ 6 Triệu 52 Offline
67 PhucXO OX $ 6 Triệu 24 Offline
68 Nhat nam $ 6 Triệu 30 Offline
69 Levi Miller $ 6 Triệu 27 Offline
70 Mr Phu $ 5 Triệu 50 Offline
71 Anh Tuan $ 5 Triệu 5 Offline
72 Kien MaTau $ 5 Triệu 147 Offline
73 Mons Jojii $ 5 Triệu 29 Offline
74 Quan ka $ 5 Triệu 30 Offline
75 SCVG TusSoo $ 5 Triệu 51 Offline
76 Truong Khang $ 5 Triệu 128 Offline
77 XIIT Producer $ 5 Triệu 19 Offline
78 TienLa PhuDu $ 5 Triệu 10 Offline
79 DJ Sodaa $ 5 Triệu 34 Offline
80 Bao Khanh $ 5 Triệu 19 Offline
81 Pipo PinkPanther $ 5 Triệu 218 Offline
82 Haooo Cute $ 5 Triệu 14 Offline
83 Trieu Du $ 5 Triệu 60 Offline
84 Nude Save $ 5 Triệu 19 Offline
85 TranNguyen NgocKhoa $ 5 Triệu 17 Offline
86 Boy Boy $ 5 Triệu 255 Offline
87 Vu Hoangne $ 4 Triệu 500 Offline
88 Viet Ngo $ 4 Triệu 107 Offline
89 Pro vietnam $ 4 Triệu 60 Offline
90 BON BON $ 4 Triệu 49 Offline
91 Kid $ 4 Triệu 5 Offline
92 TrumDaNang $ 4 Triệu 374 Offline
93 Hung Kevin $ 4 Triệu 40 Offline
94 Shinn Vape $ 4 Triệu 296 Offline
95 Dragon Legends $ 4 Triệu 271 Offline
96 Huu Toan $ 4 Triệu 201 Offline
97 Chen Xiao $ 4 Triệu 51 Offline
98 Van Mark $ 4 Triệu 101 Offline
99 AnhLa VoDich $ 4 Triệu 30 Offline
100 King $ 4 Triệu 421 Offline