Website này cần sử dụng Javascript thì mới có thể hoạt động được. Vui lòng bật Javascript để có thể sử dụng đầy đủ tất cả các tính năng!
Bảng xếp hạng TOP đại gia | MTASA.VN
Bảng Xếp Hạng
Nếu bạn không muốn tên của mình xuất hiện trên BXH, vào game ấn tổ hợp phím ALT + Q > cài đặt của bạn và tắt hiển thị trên BXH
TOP Tên nhân vật Tổng tiền hiện có Số giờ chơi Trạng thái
1 For Handsome $ 27 Triệu 30 Offline
2 HUY $ 25 Triệu 142 Offline
3 Vu Apple $ 24 Triệu 354 Offline
4 MinhLy $ 24 Triệu 220 Offline
5 KeDyKhanh $ 24 Triệu 425 Offline
6 Vu nguyen $ 21 Triệu 134 Offline
7 TuanDrai $ 20 Triệu 554 Offline
8 Ten NhanVat $ 18 Triệu 73 Online
9 Zeros $ 16 Triệu 219 Offline
10 TTG Shop $ 15 Triệu 129 Offline
11 Jisoo Lisa $ 15 Triệu 171 Online
12 Huu Toan $ 14 Triệu 133 Offline
13 Niseno Kiseki $ 14 Triệu 127 Offline
14 Huy HolyGod $ 13 Triệu 89 Offline
15 Sten Yuru $ 12 Triệu 15 Offline
16 Church Grave $ 12 Triệu 102 Offline
17 Dragon Legends $ 12 Triệu 269 Offline
18 Nobita $ 12 Triệu 168 Offline
19 PSY $ 12 Triệu 277 Offline
20 Ba Thuan $ 11 Triệu 145 Offline
21 The Skull $ 10 Triệu 82 Offline
22 Balen $ 10 Triệu 313 Offline
23 Bao HenTai $ 10 Triệu 71 Offline
24 Rapper Meow $ 10 Triệu 123 Offline
25 Bun Ryo $ 10 Triệu 88 Offline
26 Pjn Boys $ 9 Triệu 299 Offline
27 The Athena $ 9 Triệu 50 Offline
28 Benzinzio Potato $ 9 Triệu 10 Offline
29 Robert vlt $ 8 Triệu 83 Offline
30 SuBinK Monter $ 8 Triệu 176 Offline
31 MinhTan $ 8 Triệu 51 Offline
32 Mai Son $ 7 Triệu 27 Offline
33 NHC $ 7 Triệu 217 Offline
34 NamMo PhoPho $ 7 Triệu 51 Offline
35 Ari Galaxy $ 7 Triệu 31 Offline
36 ThoCon NgaoDa $ 6 Triệu 299 Offline
37 DangCongSan VietNam $ 6 Triệu 67 Offline
38 Ngoc Son $ 6 Triệu 34 Offline
39 Nq Linhh $ 6 Triệu 44 Offline
40 Quan Choe $ 6 Triệu 21 Offline
41 Tran ngao $ 6 Triệu 64 Offline
42 KiD Legendary $ 6 Triệu 55 Offline
43 SaoSao LamSao $ 6 Triệu 87 Offline
44 ILoveYou $ 6 Triệu 386 Offline
45 Taiii $ 6 Triệu 430 Offline
46 Luis Fonsi $ 6 Triệu 9 Offline
47 DJ Sodaa $ 6 Triệu 20 Offline
48 Dat Nguyen $ 6 Triệu 118 Offline
49 Levi Miller $ 6 Triệu 27 Offline
50 Blue Angel $ 6 Triệu 62 Online
51 Mr Phu $ 5 Triệu 50 Offline
52 Anh Tuan $ 5 Triệu 4 Offline
53 Chu Duong $ 5 Triệu 116 Offline
54 Tofu $ 5 Triệu 32 Offline
55 Chien Lang $ 5 Triệu 125 Offline
56 TienLa PhuDu $ 5 Triệu 10 Offline
57 Bao Khanh $ 5 Triệu 19 Offline
58 TranNguyen NgocKhoa $ 5 Triệu 17 Offline
59 Khang Minh $ 4 Triệu 28 Offline
60 BON BON $ 4 Triệu 49 Offline
61 Kid $ 4 Triệu 5 Offline
62 ThuongThanh VanThinh $ 4 Triệu 160 Offline
63 Do Nan $ 4 Triệu 431 Offline
64 Hai Dz $ 4 Triệu 283 Offline
65 Fa Tou $ 4 Triệu 16 Offline
66 Truong Diep $ 4 Triệu 90 Offline
67 CAT $ 4 Triệu 119 Offline
68 Chen Xiao $ 4 Triệu 51 Offline
69 Riley $ 4 Triệu 228 Offline
70 AnhLa VoDich $ 4 Triệu 30 Offline
71 Minh Toan $ 4 Triệu 89 Offline
72 Thanh Tam $ 4 Triệu 165 Offline
73 Mixi Gamginh $ 4 Triệu 9 Offline
74 Xoai Chua $ 4 Triệu 353 Offline
75 Huy Thuc $ 4 Triệu 107 Offline
76 Ruud Gullit $ 3 Triệu 18 Offline
77 Trieu Du $ 3 Triệu 41 Offline
78 Huy Kunn $ 3 Triệu 49 Offline
79 Tan Thinh $ 3 Triệu 38 Offline
80 Thoo DddepppZaiiiii $ 3 Triệu 71 Offline
81 Nguyen Hoang $ 3 Triệu 19 Offline
82 TuongVy $ 3 Triệu 451 Offline
83 Phi Linh $ 3 Triệu 36 Offline
84 RvG ChuMiA $ 3 Triệu 427 Offline
85 DouBtful You $ 3 Triệu 2 Offline
86 NPV Saitama $ 3 Triệu 40 Online
87 Dragon Black $ 3 Triệu 6 Offline
88 Hey Mannn $ 3 Triệu 18 Offline
89 Death Gin $ 3 Triệu 17 Offline
90 TOM sanchez $ 3 Triệu 21 Offline
91 Niic Kun $ 3 Triệu 16 Offline
92 DJ XuanNike $ 3 Triệu 16 Offline
93 Vindep zai $ 3 Triệu 47 Offline
94 TAO LAG $ 3 Triệu 6 Offline
95 Kun $ 3 Triệu 258 Offline
96 Mr KyoSud $ 3 Triệu 70 Offline
97 Hieu Canser $ 3 Triệu 132 Offline
98 Hieu Edroma $ 3 Triệu 58 Offline
99 Best Rules $ 3 Triệu 135 Offline
100 Hong Huy $ 3 Triệu 25 Offline