Website này cần sử dụng Javascript thì mới có thể hoạt động được. Vui lòng bật Javascript để có thể sử dụng đầy đủ tất cả các tính năng!
Bảng xếp hạng TOP đại gia | MTASA.VN
Bảng Xếp Hạng
Nếu bạn không muốn tên của mình xuất hiện trên BXH, vào game ấn tổ hợp phím ALT + Q > cài đặt của bạn và tắt hiển thị trên BXH
TOP Tên nhân vật Tổng tiền hiện có Số giờ chơi Trạng thái
1 Vinh $ 51 Triệu 314 Offline
2 JrBin $ 33 Triệu 143 Offline
3 Kind $ 33 Triệu 897 Offline
4 MinhLy $ 24 Triệu 220 Offline
5 KeDyKhanh $ 24 Triệu 425 Offline
6 NamMo PhoPho $ 22 Triệu 56 Offline
7 Professor Shadow $ 21 Triệu 35 Offline
8 TuanDrai $ 21 Triệu 558 Offline
9 Zeros $ 16 Triệu 219 Offline
10 Seth Sama $ 16 Triệu 5 Offline
11 TTG Shop $ 15 Triệu 133 Offline
12 No Name $ 15 Triệu 193 Offline
13 Niseno Kiseki $ 14 Triệu 127 Offline
14 Mariko $ 13 Triệu 334 Offline
15 Huy HolyGod $ 13 Triệu 89 Offline
16 TaoDap MayNe $ 13 Triệu 212 Offline
17 Sten Yuru $ 12 Triệu 15 Offline
18 Blue Angel $ 10 Triệu 115 Offline
19 The Skull $ 10 Triệu 83 Offline
20 Bao HenTai $ 10 Triệu 71 Offline
21 Bun Ryo $ 10 Triệu 88 Offline
22 ABC CBA $ 9 Triệu 435 Offline
23 Byn DJ $ 9 Triệu 106 Offline
24 The Athena $ 9 Triệu 50 Offline
25 TaoTen Thuann $ 9 Triệu 61 Offline
26 Nghi Mgu $ 9 Triệu 43 Offline
27 Khai le $ 9 Triệu 579 Offline
28 Longg Nguyenn $ 9 Triệu 191 Offline
29 Benzinzio Potato $ 9 Triệu 10 Offline
30 Ban TuToi $ 8 Triệu 59 Offline
31 Ba Thuan $ 8 Triệu 147 Offline
32 Adam Leavin $ 8 Triệu 191 Offline
33 Rin Rin $ 8 Triệu 40 Offline
34 CAT $ 7 Triệu 133 Offline
35 Zelds Senpai $ 7 Triệu 53 Offline
36 Nguyen quyy $ 7 Triệu 99 Offline
37 Trieu Du $ 7 Triệu 55 Offline
38 Robert vlt $ 7 Triệu 83 Offline
39 Ari Galaxy $ 7 Triệu 31 Offline
40 Best Rules $ 7 Triệu 153 Offline
41 DangCongSan VietNam $ 6 Triệu 67 Offline
42 Ngoc Son $ 6 Triệu 34 Offline
43 Quan Choe $ 6 Triệu 21 Offline
44 Linh BlaBla $ 6 Triệu 258 Offline
45 Tran ngao $ 6 Triệu 64 Offline
46 Mai Son $ 6 Triệu 786 Offline
47 KiD Legendary $ 6 Triệu 55 Offline
48 Yui Hatano $ 6 Triệu 164 Offline
49 Levi Miller $ 6 Triệu 27 Offline
50 Mr Phu $ 5 Triệu 50 Offline
51 Anh Tuan $ 5 Triệu 5 Offline
52 Truong Khang $ 5 Triệu 128 Offline
53 Kien MaTau $ 5 Triệu 148 Offline
54 XIIT Producer $ 5 Triệu 19 Offline
55 Minh Toan $ 5 Triệu 282 Offline
56 TienLa PhuDu $ 5 Triệu 10 Offline
57 Be Lam $ 5 Triệu 227 Offline
58 DJ Sodaa $ 5 Triệu 34 Offline
59 Bao Khanh $ 5 Triệu 19 Offline
60 BanhBao Chien $ 5 Triệu 38 Offline
61 Nude Save $ 5 Triệu 19 Offline
62 TranNguyen NgocKhoa $ 5 Triệu 17 Offline
63 Riley $ 5 Triệu 231 Offline
64 Boy Boy $ 5 Triệu 255 Offline
65 Nhi $ 4 Triệu 131 Offline
66 BON BON $ 4 Triệu 49 Offline
67 Kid $ 4 Triệu 5 Offline
68 SuBinK Monter $ 4 Triệu 182 Offline
69 Hung Kevin $ 4 Triệu 40 Offline
70 Shinn Vape $ 4 Triệu 296 Offline
71 Dragon Legends $ 4 Triệu 271 Offline
72 Chen Xiao $ 4 Triệu 51 Offline
73 Godz $ 4 Triệu 74 Offline
74 AnhLa VoDich $ 4 Triệu 30 Offline
75 OTTO $ 4 Triệu 17 Offline
76 Thanh Tam $ 4 Triệu 165 Offline
77 KhongSo Vk $ 4 Triệu 8 Offline
78 Mixi Gamginh $ 4 Triệu 11 Offline
79 Tam CaRot $ 4 Triệu 154 Offline
80 Tan Thinh $ 4 Triệu 39 Offline
81 NPV Saitama $ 4 Triệu 48 Offline
82 Huy Thuc $ 4 Triệu 107 Offline
83 Thuan Ba $ 3 Triệu 54 Offline
84 BT Zoro $ 3 Triệu 205 Offline
85 Ruud Gullit $ 3 Triệu 18 Offline
86 Bao Chauuuu $ 3 Triệu 14 Offline
87 Thuan Thanh $ 3 Triệu 25 Offline
88 TuongVy $ 3 Triệu 451 Offline
89 Phi Linh $ 3 Triệu 36 Offline
90 RvG ChuMiA $ 3 Triệu 427 Offline
91 Kawaii WuW $ 3 Triệu 49 Offline
92 Thong Bin $ 3 Triệu 66 Offline
93 Kung Legendary $ 3 Triệu 38 Offline
94 DouBtful You $ 3 Triệu 2 Offline
95 Dragon Black $ 3 Triệu 6 Offline
96 Hey Mannn $ 3 Triệu 18 Offline
97 Death Gin $ 3 Triệu 17 Offline
98 TOM sanchez $ 3 Triệu 21 Offline
99 Huu Toan $ 3 Triệu 204 Offline
100 Cu Khi $ 3 Triệu 4 Offline