Website này cần sử dụng Javascript thì mới có thể hoạt động được. Vui lòng bật Javascript để có thể sử dụng đầy đủ tất cả các tính năng!
Bảng xếp hạng TOP đại gia | MTASA.VN
Bảng Xếp Hạng
Nếu bạn không muốn tên của mình xuất hiện trên BXH, vào game ấn tổ hợp phím ALT + Q > cài đặt của bạn và tắt hiển thị trên BXH
TOP Tên nhân vật Tổng tiền hiện có Số giờ chơi Trạng thái
1 Vinh $ 51 Triệu 314 Offline
2 Kind $ 40 Triệu 953 Online
3 GaConLonTon $ 27 Triệu 663 Online
4 MinhLy $ 24 Triệu 220 Offline
5 KeDyKhanh $ 24 Triệu 425 Offline
6 Le Tomy $ 23 Triệu 36 Offline
7 NamMo PhoPho $ 22 Triệu 56 Offline
8 Zeros $ 21 Triệu 203 Offline
9 TuanDrai $ 21 Triệu 558 Offline
10 Seth Sama $ 16 Triệu 5 Offline
11 TTG Shop $ 16 Triệu 101 Offline
12 No Name $ 15 Triệu 193 Offline
13 Niseno Kiseki $ 14 Triệu 127 Offline
14 Huy HolyGod $ 13 Triệu 89 Offline
15 Byn DJ $ 13 Triệu 109 Offline
16 Sten Yuru $ 12 Triệu 15 Offline
17 Mariko $ 12 Triệu 346 Offline
18 Bii Appe $ 11 Triệu 216 Offline
19 TaoDap MayNe $ 11 Triệu 202 Offline
20 KAD Byn $ 11 Triệu 30 Offline
21 Blue Angel $ 10 Triệu 115 Offline
22 The Skull $ 10 Triệu 83 Offline
23 Bun Ryo $ 10 Triệu 107 Offline
24 Bao HenTai $ 10 Triệu 71 Offline
25 Longg Nguyenn $ 10 Triệu 194 Offline
26 ABC CBA $ 9 Triệu 435 Offline
27 The Athena $ 9 Triệu 50 Offline
28 TaoTen Thuann $ 9 Triệu 61 Offline
29 Benzinzio Potato $ 9 Triệu 10 Offline
30 Mons Jojii $ 8 Triệu 21 Offline
31 Ban TuToi $ 8 Triệu 59 Offline
32 Khai le $ 8 Triệu 584 Offline
33 Ba Thuan $ 8 Triệu 147 Offline
34 Sven $ 8 Triệu 500 Offline
35 SCVG Touliver $ 8 Triệu 40 Offline
36 Rin Rin $ 8 Triệu 40 Offline
37 Sunny Lovely $ 7 Triệu 19 Offline
38 CAT $ 7 Triệu 133 Offline
39 KhongCo NguoiYeu $ 7 Triệu 15 Offline
40 Zelds Senpai $ 7 Triệu 53 Offline
41 Nguyen quyy $ 7 Triệu 102 Offline
42 Robert vlt $ 7 Triệu 83 Offline
43 Ari Galaxy $ 7 Triệu 31 Offline
44 Best Rules $ 7 Triệu 158 Offline
45 Adam Leavin $ 6 Triệu 195 Offline
46 Thinh $ 6 Triệu 77 Offline
47 Ngoc Son $ 6 Triệu 34 Offline
48 Quan Choe $ 6 Triệu 21 Offline
49 Linh BlaBla $ 6 Triệu 258 Offline
50 SuBinK Monter $ 6 Triệu 101 Offline
51 KiD Legendary $ 6 Triệu 55 Offline
52 Duy DJ $ 6 Triệu 50 Offline
53 Yui Hatano $ 6 Triệu 164 Offline
54 JrBin $ 6 Triệu 146 Offline
55 Levi Miller $ 6 Triệu 27 Offline
56 Mr Phu $ 5 Triệu 50 Offline
57 Deft $ 5 Triệu 1067 Offline
58 Anh Tuan $ 5 Triệu 5 Offline
59 Mr Dragonnn $ 5 Triệu 203 Offline
60 BanhBao Chien $ 5 Triệu 41 Offline
61 Riley $ 5 Triệu 200 Offline
62 Nghi Mgu $ 5 Triệu 42 Offline
63 Truong Khang $ 5 Triệu 128 Offline
64 Kien MaTau $ 5 Triệu 148 Offline
65 XIIT Producer $ 5 Triệu 19 Offline
66 TienLa PhuDu $ 5 Triệu 10 Offline
67 DJ Sodaa $ 5 Triệu 34 Offline
68 Bao Khanh $ 5 Triệu 19 Offline
69 Nude Save $ 5 Triệu 19 Offline
70 TranNguyen NgocKhoa $ 5 Triệu 17 Offline
71 Trieu Du $ 5 Triệu 58 Offline
72 Boy Boy $ 5 Triệu 255 Offline
73 BON BON $ 4 Triệu 49 Offline
74 Nhi $ 4 Triệu 129 Offline
75 Kid $ 4 Triệu 5 Offline
76 Chien Lang $ 4 Triệu 155 Offline
77 Hung Kevin $ 4 Triệu 40 Offline
78 Shinn Vape $ 4 Triệu 296 Offline
79 Dragon Legends $ 4 Triệu 271 Offline
80 Vu Hoangne $ 4 Triệu 565 Offline
81 Chen Xiao $ 4 Triệu 51 Offline
82 Godz $ 4 Triệu 74 Offline
83 Nhan Ma $ 4 Triệu 310 Offline
84 Tam CaRot $ 4 Triệu 158 Offline
85 AnhLa VoDich $ 4 Triệu 30 Offline
86 DangCongSan VietNam $ 4 Triệu 192 Offline
87 Thanh Tam $ 4 Triệu 165 Offline
88 Emngyeuoi $ 4 Triệu 701 Offline
89 KhongSo Vk $ 4 Triệu 8 Offline
90 Mixi Gamginh $ 4 Triệu 11 Offline
91 Tan Thinh $ 4 Triệu 39 Offline
92 NPV Saitama $ 4 Triệu 48 Offline
93 Huy Thuc $ 4 Triệu 107 Offline
94 Thuan Ba $ 3 Triệu 54 Offline
95 Ruud Gullit $ 3 Triệu 18 Offline
96 TuongVy $ 3 Triệu 445 Offline
97 Bao Chauuuu $ 3 Triệu 14 Offline
98 Tuut $ 3 Triệu 101 Online
99 Thuan Thanh $ 3 Triệu 25 Offline
100 Mai Son $ 3 Triệu 835 Offline