Website này cần sử dụng Javascript thì mới có thể hoạt động được. Vui lòng bật Javascript để có thể sử dụng đầy đủ tất cả các tính năng!
Bảng xếp hạng TOP đại gia | MTASA.VN
Bảng Xếp Hạng
Nếu bạn không muốn tên của mình xuất hiện trên BXH, vào game ấn tổ hợp phím ALT + Q > cài đặt của bạn và tắt hiển thị trên BXH
TOP Tên nhân vật Tổng tiền hiện có Số giờ chơi Trạng thái
1 XeMaMua DuaMaDanh $ 110 Triệu 28 Offline
2 Sinh Nguyen $ 58 Triệu 634 Offline
3 Vinh $ 55 Triệu 236 Offline
4 Noob Masell $ 53 Triệu 380 Offline
5 NamMo PhoPho $ 31 Triệu 54 Offline
6 Vu Apple $ 28 Triệu 399 Offline
7 MinhLy $ 24 Triệu 220 Offline
8 KeDyKhanh $ 24 Triệu 425 Offline
9 TuanDrai $ 21 Triệu 558 Offline
10 Zeros $ 16 Triệu 219 Offline
11 Balen $ 15 Triệu 317 Offline
12 Bin Binn $ 15 Triệu 24 Offline
13 TTG Shop $ 15 Triệu 129 Offline
14 Niseno Kiseki $ 14 Triệu 127 Offline
15 Nam An $ 13 Triệu 223 Offline
16 Huy HolyGod $ 13 Triệu 89 Offline
17 Nhi $ 13 Triệu 101 Offline
18 SocLo ThauDem $ 13 Triệu 325 Offline
19 Sten Yuru $ 12 Triệu 15 Offline
20 Dragon Legends $ 12 Triệu 269 Offline
21 Professor Shadow $ 11 Triệu 20 Offline
22 Blue Angel $ 10 Triệu 115 Offline
23 The Skull $ 10 Triệu 83 Offline
24 Bao HenTai $ 10 Triệu 71 Offline
25 Bun Ryo $ 10 Triệu 88 Offline
26 Mai Son $ 9 Triệu 749 Offline
27 The Athena $ 9 Triệu 50 Offline
28 TaoTen Thuann $ 9 Triệu 60 Offline
29 ABC CBA $ 9 Triệu 434 Offline
30 Benzinzio Potato $ 9 Triệu 10 Offline
31 Bra Gox $ 8 Triệu 126 Offline
32 Ba Thuan $ 8 Triệu 147 Offline
33 Be Lam $ 8 Triệu 158 Offline
34 Longg Nguyenn $ 8 Triệu 130 Offline
35 BanhBao Chien $ 7 Triệu 26 Offline
36 Be Phat $ 7 Triệu 94 Offline
37 CAT $ 7 Triệu 131 Offline
38 Shinn Vape $ 7 Triệu 218 Offline
39 Jisoo Lisa $ 7 Triệu 674 Offline
40 Trieu Du $ 7 Triệu 50 Offline
41 Robert vlt $ 7 Triệu 83 Offline
42 Ari Galaxy $ 7 Triệu 31 Offline
43 No light $ 6 Triệu 31 Offline
44 DangCongSan VietNam $ 6 Triệu 67 Offline
45 Ngoc Son $ 6 Triệu 34 Offline
46 Linh BlaBla $ 6 Triệu 258 Offline
47 Quan Choe $ 6 Triệu 21 Offline
48 Tran ngao $ 6 Triệu 64 Offline
49 KiD Legendary $ 6 Triệu 55 Offline
50 Levi Miller $ 6 Triệu 27 Offline
51 Mr Phu $ 5 Triệu 50 Offline
52 Minh Toan $ 5 Triệu 122 Offline
53 Pjn Boys $ 5 Triệu 300 Offline
54 Anh Tuan $ 5 Triệu 5 Offline
55 Tran Thinh $ 5 Triệu 169 Offline
56 Vu Hoangne $ 5 Triệu 307 Offline
57 Chien Lang $ 5 Triệu 125 Offline
58 Truong Khang $ 5 Triệu 128 Offline
59 XIIT Producer $ 5 Triệu 19 Offline
60 TienLa PhuDu $ 5 Triệu 10 Offline
61 Linhnhi gema $ 5 Triệu 124 Offline
62 DJ Sodaa $ 5 Triệu 34 Offline
63 Bao Khanh $ 5 Triệu 19 Offline
64 TranNguyen NgocKhoa $ 5 Triệu 17 Offline
65 Boy Boy $ 5 Triệu 255 Offline
66 BON BON $ 4 Triệu 49 Offline
67 Kid $ 4 Triệu 5 Offline
68 SuBinK Monter $ 4 Triệu 182 Offline
69 Hung Kevin $ 4 Triệu 40 Offline
70 Black Kai $ 4 Triệu 53 Offline
71 Zero Pain $ 4 Triệu 163 Offline
72 Godz $ 4 Triệu 72 Offline
73 Riley $ 4 Triệu 231 Offline
74 Chen Xiao $ 4 Triệu 51 Offline
75 KissQ $ 4 Triệu 272 Offline
76 AnhLa VoDich $ 4 Triệu 30 Offline
77 Khai le $ 4 Triệu 440 Offline
78 Bao Chauuuu $ 4 Triệu 7 Offline
79 Thanh Tam $ 4 Triệu 165 Offline
80 Mixi Gamginh $ 4 Triệu 11 Offline
81 Tan Thinh $ 4 Triệu 39 Offline
82 NPV Saitama $ 4 Triệu 48 Offline
83 Huy Thuc $ 4 Triệu 107 Offline
84 Thuan Ba $ 3 Triệu 54 Offline
85 Ruud Gullit $ 3 Triệu 18 Offline
86 GvR ThaiHoa $ 3 Triệu 212 Offline
87 TuongVy $ 3 Triệu 451 Offline
88 Phi Linh $ 3 Triệu 36 Offline
89 RvG ChuMiA $ 3 Triệu 427 Offline
90 Master Ginniac $ 3 Triệu 46 Offline
91 DouBtful You $ 3 Triệu 2 Offline
92 Kung Legendary $ 3 Triệu 37 Offline
93 Emngyeuoi $ 3 Triệu 711 Offline
94 Dragon Black $ 3 Triệu 6 Offline
95 Khonggg EmGaiii $ 3 Triệu 811 Online
96 Hey Mannn $ 3 Triệu 18 Offline
97 No Name $ 3 Triệu 102 Offline
98 Cu Khi $ 3 Triệu 2 Offline
99 Death Gin $ 3 Triệu 17 Offline
100 TOM sanchez $ 3 Triệu 21 Offline