Website này cần sử dụng Javascript thì mới có thể hoạt động được. Vui lòng bật Javascript để có thể sử dụng đầy đủ tất cả các tính năng!
Bảng xếp hạng TOP đại gia | MTASA.VN
Bảng Xếp Hạng
Nếu bạn không muốn tên của mình xuất hiện trên BXH, vào game ấn tổ hợp phím ALT + Q > cài đặt của bạn và tắt hiển thị trên BXH
TOP Tên nhân vật Tổng tiền hiện có Số giờ chơi Trạng thái
1 Vinh $ 51 Triệu 314 Offline
2 Kind $ 34 Triệu 878 Offline
3 JrBin $ 33 Triệu 143 Offline
4 MinhLy $ 24 Triệu 220 Offline
5 KeDyKhanh $ 24 Triệu 425 Offline
6 NamMo PhoPho $ 22 Triệu 56 Offline
7 Professor Shadow $ 21 Triệu 35 Offline
8 TuanDrai $ 21 Triệu 558 Offline
9 Zeros $ 16 Triệu 219 Offline
10 TTG Shop $ 15 Triệu 133 Offline
11 No Name $ 15 Triệu 192 Offline
12 Niseno Kiseki $ 14 Triệu 127 Offline
13 Mariko $ 14 Triệu 326 Offline
14 Huy HolyGod $ 13 Triệu 89 Offline
15 TaoDap MayNe $ 13 Triệu 212 Offline
16 Thanh Minh $ 13 Triệu 257 Offline
17 Vu Hoangne $ 13 Triệu 564 Offline
18 Sten Yuru $ 12 Triệu 15 Offline
19 Blue Angel $ 10 Triệu 115 Offline
20 The Skull $ 10 Triệu 83 Offline
21 Bao HenTai $ 10 Triệu 71 Offline
22 Bun Ryo $ 10 Triệu 88 Offline
23 ABC CBA $ 9 Triệu 435 Offline
24 The Athena $ 9 Triệu 50 Offline
25 TaoTen Thuann $ 9 Triệu 61 Offline
26 Longg Nguyenn $ 9 Triệu 191 Offline
27 Benzinzio Potato $ 9 Triệu 10 Offline
28 Tam CaRot $ 8 Triệu 142 Offline
29 Ba Thuan $ 8 Triệu 147 Offline
30 Ban TuToi $ 7 Triệu 55 Offline
31 CAT $ 7 Triệu 133 Offline
32 Rin Rin $ 7 Triệu 40 Offline
33 Zelds Senpai $ 7 Triệu 53 Offline
34 Trieu Du $ 7 Triệu 55 Offline
35 Robert vlt $ 7 Triệu 83 Offline
36 Ari Galaxy $ 7 Triệu 31 Offline
37 BanhBao Chien $ 6 Triệu 37 Offline
38 DangCongSan VietNam $ 6 Triệu 67 Offline
39 Ngoc Son $ 6 Triệu 34 Offline
40 Quan Choe $ 6 Triệu 21 Offline
41 Linh BlaBla $ 6 Triệu 258 Offline
42 Tran ngao $ 6 Triệu 64 Offline
43 Mai Son $ 6 Triệu 786 Offline
44 KiD Legendary $ 6 Triệu 55 Offline
45 Yui Hatano $ 6 Triệu 164 Offline
46 Kien MaTau $ 6 Triệu 141 Offline
47 Levi Miller $ 6 Triệu 27 Offline
48 Mr Phu $ 5 Triệu 50 Offline
49 Anh Tuan $ 5 Triệu 5 Offline
50 Khai le $ 5 Triệu 571 Offline
51 Chien Lang $ 5 Triệu 125 Offline
52 Truong Khang $ 5 Triệu 128 Offline
53 XIIT Producer $ 5 Triệu 19 Offline
54 Asd asd $ 5 Triệu 458 Offline
55 Sven $ 5 Triệu 479 Online
56 TienLa PhuDu $ 5 Triệu 10 Offline
57 DJ Sodaa $ 5 Triệu 34 Offline
58 Be Lam $ 5 Triệu 224 Offline
59 Bao Khanh $ 5 Triệu 19 Offline
60 Nude Save $ 5 Triệu 19 Offline
61 TranNguyen NgocKhoa $ 5 Triệu 17 Offline
62 Riley $ 5 Triệu 231 Offline
63 Boy Boy $ 5 Triệu 255 Offline
64 BON BON $ 4 Triệu 49 Offline
65 Kid $ 4 Triệu 5 Offline
66 Nhi $ 4 Triệu 130 Offline
67 SuBinK Monter $ 4 Triệu 182 Offline
68 Hung Kevin $ 4 Triệu 40 Offline
69 Shinn Vape $ 4 Triệu 296 Offline
70 Nghi Mgu $ 4 Triệu 42 Offline
71 Dragon Legends $ 4 Triệu 271 Offline
72 Chen Xiao $ 4 Triệu 51 Offline
73 Godz $ 4 Triệu 74 Offline
74 AnhLa VoDich $ 4 Triệu 30 Offline
75 Quang Nhi $ 4 Triệu 151 Offline
76 Thanh Tam $ 4 Triệu 165 Offline
77 Mixi Gamginh $ 4 Triệu 11 Offline
78 KhongSo Vk $ 4 Triệu 7 Offline
79 Tan Thinh $ 4 Triệu 39 Offline
80 NPV Saitama $ 4 Triệu 48 Offline
81 Huy Thuc $ 4 Triệu 107 Offline
82 Thuan Ba $ 3 Triệu 54 Offline
83 Ruud Gullit $ 3 Triệu 18 Offline
84 Bao Chauuuu $ 3 Triệu 14 Offline
85 NyCo NhiLe $ 3 Triệu 73 Offline
86 Thuan Thanh $ 3 Triệu 25 Offline
87 TuongVy $ 3 Triệu 451 Offline
88 Thong Bin $ 3 Triệu 60 Offline
89 Phi Linh $ 3 Triệu 36 Offline
90 RvG ChuMiA $ 3 Triệu 427 Offline
91 Kawaii WuW $ 3 Triệu 49 Offline
92 Minh Toan $ 3 Triệu 242 Offline
93 Kung Legendary $ 3 Triệu 38 Offline
94 DouBtful You $ 3 Triệu 2 Offline
95 BT Zoro $ 3 Triệu 177 Offline
96 Dragon Black $ 3 Triệu 6 Offline
97 Tho $ 3 Triệu 495 Offline
98 Hey Mannn $ 3 Triệu 18 Offline
99 Death Gin $ 3 Triệu 17 Offline
100 TOM sanchez $ 3 Triệu 21 Offline